1 2 3

Projelerimiz

ERA-NET (TÜBİTAK 1509) - KANSERDE NANOPARTİKÜL ve FOTODİNAMİK TERAPİ TABANLI GELİŞMİŞ TERANOSTİK UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI ve GELİŞTİRİLMESİ

  • Teranostik, görüntüleme tabanlı teşhis ve kişisel tıbbı birleştiren tamamen yeni bir yaklaşımdır.

DOKUMAR, multidisipliner ve geniş ekip çalışmasına olan inancıyla, bu konsept dahilinde uluslararası konsorsiyumda görev almakta, kanserde fotodinamik terapi ve nanopartikül kullanımını birleştiren teranostik yaklaşımların geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

DOKUMAR ında içerisinde bulunduğu Portekiz, İspanya, ve Romanya`dan 3 üniversite, 2 araştırma enstitüsü ve 2 KOBİ yi kapsayan uluslararası konsorsiyum AB tarafından desteklenmektedir.

Bu proje ile;

  • Yeni teranostik nanosistemler tasarlanacak,
  • Nanopartiküllerin, stabil olabilmesi için yeni mühendislik çözümleri üretilecektir (biyo-uyumlu polimer ile kaplanması gibi)

Proje tamamlandığında;

  • Kanserin görüntülenmesi ve terapisi tek basamakta gerçekleşebilecek,
  • Nanosistem tabanlı fotodinamik terapide ilaç ve antioksidan cevabın rolü anlaşılmış olacak,
  • Kanserin tedavisinde yeni teranostik ilaçların geliştirmesi ve mekanizmalarının anlaşılması gerçekleşmiş olacak,
  • Ticarileştirilecek nanosistemler ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak,
  • Nanosistemler ile ilgili know-how ve teknolojinin transferi sağlanacaktır.